Nabasco

Waarom Nabasco?


De uitdaging voor de komende decennia: materiaaltransitie

Voor de industriële revolutie waren veel materialen die we gebruikten van lokale en van biologische oorsprong. Sinds de industriële revolutie hebben goedkope fossiele energiebronnen ervoor gezorgd dat we grootschalig, wereldwijd, bijzondere materialen hebben kunnen ontwikkelen en verhandelen. Voorbeelden zijn minerale wol voor de isolatie van de gebouwschil en carbon composieten voor de ontwikkeling van sterke en lichte constructies.

De keerzijde van de industriële revolutie is de snel stijgende klimaatopwarming en het groeiende tekort aan schaarse aardmaterialen. Omdat we de materialen vaak moeten ontginnen, willen transporteren over de hele wereld en daarna nog zuiveren, bewerken en weer transporteren over de hele wereld, zijn materialen een belangrijke oorzaak van de klimaatopwarming. Voor een sector als de bouw betekent dit dat materialen voor meer dan 30% van de totale CO2 uitstoot zorgen. Daarnaast zijn steeds meer materialen schaars aan het worden. De grondstoffen voor de productie van o.a. elektronica, PET, maar ook veel in de bouw gebruikte producten als vloerbedekking, zonnepanelen, brandwerende additieven en glasvezel komen steeds meer onder economische en milieutechnische druk te staan. Met name door schaarse aardmaterialen in bulkmaterialen te mengen, raken we de schaarse aardmaterialen kwijt. Zo wordt 50% van alle borium gebruikt in glaswolisolatie en glasvezels voor de composietindustrie om het glas minder breekbaar te maken. Dit borium is alleen met erg veel energie weer terug te winnen uit het glas. En ook ertsen van minder schaarse aardmaterialen zoals aluminium hebben een steeds lager gehalte, wat ervoor zorgt dat de toch al hoge CO₂ uitstoot voor de productie nog verder stijgt.

Om de bovenstaande trend te doorbreken is het essentieel om lokale biobased materialen te gebruiken die zo min mogelijk bewerkt worden. Ook moeten deze materialen gebruikt worden in producten die eenvoudig los te maken zijn, te hergebruiken zijn en te recyclen zijn.


NPSP bijdrage aan de materiaaltransitie

NPSP is koploper van de sector in de verduurzaming van composieten. Wij werken op alle fronten om de milieubelasting steeds verder terug te dringen. Wij gebruiken natuurlijke grondstoffen en productietechnieken die vooruitlopen op de wetgeving en maken producten die langer meegaan en minder afval genereren tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding. U herkent de milieuvriendelijke composieten van NPSP aan het Nabasco®-label.
Het Nabasco®-label garandeert dat het product op een zowel milieuvriendelijke als markttechnische manier haalbaar vervaardigd is.


Biobased, circulair & lokaal

NPSP gebruikt zoveel mogelijk lokale, natuurlijke vezels zoals vlas, hennep en steeds meer restmaterialen als bermgras, riet en gerecycled toiletpapier. Deze vezels vergen aanzienlijk minder energie om te produceren en minder chemicaliën om zich te hechten aan de binder. Als vulmiddel gebruikt NPSP, in plaats van kalk uit de mijnen, kalk die drinkwaterbedrijven uit het water halen, om was- en vaatwasmachines een langere levensduur te geven. Ook de harsen die we gebruiken, zijn op reststromen van andere industrieën gebaseerd. Zo worden harsen vervaardigd uit restmaterialen van de biodieselproductie, de suikerproductie, de papierproductie en zelfs rioolwaterzuivering.


Recycling

100% biobased en 100% op basis van restmaterialen betekent nog niet dat het product aan het eind van de levensduur te recyclen is. NPSP werkt samen met haar strategische partners aan verschillende vormen van recycling. Op dit moment kunnen de materialen worden vermalen en volledig worden hergebruikt als vulmateriaal in nieuwe composieten. Daarnaast werken wij aan een hoogwaardiger chemische recycling waarmee wij op termijn verwachten de vezels en de hars te kunnen scheiden en beiden te kunnen hergebruiken. Ook werken wij aan een vanuit biobased circulariteit optimale recycling waarin wij micro-organismen de biocomposieten laten afbreken tot voedingsstoffen voor de landbouw.


Duurzaamheid meten

NPSP heeft voor een aantal van haar producten een levenscyclusanalyse (LCA) laten opstellen.

Downloads

Nabasco nieuws